Komentarze

Każdy ma szansę komentarz tutaj, aby móc. Jednak, należy przestrzegać następujących zasad:
Twój komentarz nie może naruszać norm prawnych obowiązujących w Republice Czeskiej.
Twój komentarz może zawierać wulgaryzmów.
Komentarz musi dotyczyć tematycznie artykuł, że jesteś komentowania.
Twój komentarz nie może być agresywny lub zawierają osobiste ataki na innych.
Twój komentarz musi być w formie jest wysyłany tylko raz, te same komentarze umieszczone na kilku artykułach nie są dozwolone.
Komentarze zawierające reklamy na innych stronach lub innych produktów lub usług, zostaną usunięte
Będą usuwane, a komentarze, które nic nie mówią, a tylko zawiera kilka liter. Np.. asdůlfkj ...
W przypadku naruszenia jednego lub więcej z tych zasad komentarz zostanie usunięty i zbanowany.

Placówki partnerskie

Przyszłe wymiany linków, ale teraz łączy tylko wersje językowe strony Eurone.
http://kosmetika-drogerie.deni.cz/images/pl.png
http://kosmetika-drogerie.deni.cz/images/cz.png
http://kosmetika-drogerie.deni.cz/images/sk.png